تبلیغات
کاروان حج20003-اهواز - اطلاعیه مدیریت حج و زیارت استان خوزستان در خصوص نحوه تشرف متقاضیان سفر حج تمتع 1391

 

مدیریت حج و زیارت استان خوزستان با توکل به خداوند سبحان و توسل به حضرت خاتم المرسلین(ص) و ائمه طاهرین (ع)، از کلیه متقاضیان محترم واجد شرایط دعوت می نماید جهت تشرف به حج تمتع سال 1391 با درنظر داشتن نکات ذیل به یکی ازکاروانهایی که نام آنها در این اطلاعیه به چاپ رسیده و یا در پایگاه اینترنتی حج و زیارت خوزستان به نشانیhttp://www.hajkhoozestan.ir درج شده است؛ مراجعه نمایند :

1- مشمولین تشرف :

1/1- متقاضیان دارای اسناد 000/000/8 ریالی که تا تاریخ 29/12/1378 در یکی از شعب بانک ملی ثبت نام نموده اند. منوط به آنکه برابر مفاد فراخوان های مکرر سازمان به یکی از شعب بانک ملی مجهز به شبکه سیبا مراجعه و نسبت به تبدیل سند خود به 000/000/10 ریال اقدام نموده باشند و یا در مهلت باقیمانده نسبت به تبدیل سند خود اقدام نمایند.

2/1- کلیه صاحبان اسناد 000/000/10 ریالی که از 1/1/1379 لغایت 20/05/1384 در یکی از شعب بانک ملی ثبت نام نموده اند.

3/1- کلیه افرادی که درسنوات گذشته با سند اولویت دار در کاروان ها ثبت نام نموده اند و به دلایلی مشرف نشده اند و اصل سند حج تمتع آنان از طریق مدیر کاروان به سازمان حج و زیارت تحویل شده است، منوط به آنکه ابتدا به منظور روشن شدن وضعیت بستانکاری خود به امور مالی حج و زیارت استان مراجعه کنند و سپس با دریافت مجوز و پایداری به بانک ملی مراجعه و نسبت به دریافت سند جدید 000/000/10 ریالی دارای اولویت تشرف اقدام نمایند .

2- تاریخ پذیرش در کاروان ها :

ثبت نام همزمان ازساعت 8 صبح روزپنج شنبه مورخ 17/1/91 آغاز خواهد شد و تا تکمیل ظرفیت هریک از کاروان ها به مدت ده روز ادامه خواهد داشت. گرچه ذخیره جا و ثبت نام به صورت اینترنتی انجام خواهد شد؛ لیکن ناظرین حج و زیارت بمنظور رعایت نظم در محل کاروان حضور خواهند یافت. چنانچه در زمان تعیین شده، ظرفیت کاروانها تکمیل نگردد، از متقاضیان دارای اولویت های بعدی دعوت بعمل خواهد آمد. از این رو تاکید می گردد دارندگان اولویت تشرف، حتما در مهلت مقرر جهت ثبت نام در کاروان مورد نظر اقدام نمایند. توجه به این نکته نیز ضروریست که، چون هزینه سفر و تاریخ رفت و برگشت کاروانها قابل تغییر نبوده و امکان جابجایی پس از ثبت نام نیز مقدور نیست لذا افرادی که مایل به همسفر شدن با آشنایان و بستگان خود هستند و با اتفاق یکدیگر ثبت نام نموده اند، در هنگام انتخاب کاروان، شرایط مختلف کاروان را در خصوص هزینه سفر، مدیر کاروان و . . . مدنظر قرار دهند تا بعدا دچار مشکل نشوند. ضمناً هنگام ثبت نام در کاروان می بایست شخص متقاضی و یا بستگان درجه یک وی حضور یافته و با رعایت نوبت نسبت به ثبت نام اقدام فرمایند .

3- مدارک مورد نیاز جهت پذیرش در کاروان ها :

ü نسخه اصلی سند ثبت نامی 10.000.000 ریالی به همراه تصویر آن برای کلیه متقاضیان.

ü اصل شناسنامه به انضمام تصویر تمام صفحات شناسنامه .

ü اصل کارت ملی بانضمام تصویر آن.

ü دو قطعه عکس 4×6 مطابق عکس گذرنامه .

ü چهار قطعه عکس 4×3 مطابق عکس گذرنامه.

* قبض مخصوص هزینه سفر (مابه التفاوت) حج تمتع سال 1391 توسط مدیر کاروان و پس از قبولی در معاینات پزشکی کاروان صادر خواهد شد تا زائرین محترم با مراجعه به بانک به همراه اصل سند علی الحساب اولیه جهت محاسبه سود سپرده گذاری از محل مشارکت در عقود اسلامی و واریز وجوه مابه التفاوت و دریافت قبض تائید شده از بانک و تحویل آن به مدیر کاروان اقدام نمایند.

* زائرین محترم حداکثر یک هفته پس از دریافت قبوض مذکور ، فرصت خواهند داشت تا با مراجعه به بانک نسبت به پرداخت مبلغ ما به التفاوت و ارائه قبض آن به مدیر کاروان اقدام کنند، در غیر این صورت منصرف تلقی شده و مدیر کاروان مجاز است نسبت به پذیرش افراد جایگزین با هماهنگی حج و زیارت استان اقدام نماید .

تذکرات ضروری:

الف - متقاضیان محترم می بایست تصویر سند اولیه وتصویرقبض واریز ما به التفاوت را تا پایان سفر همراه داشته باشند .

ب- زائرین گرامی در قبال تحویل مدارک فوق از مدیر کاروان رسید دریافت می نمایند .

4- روش های ثبت نام :

متقاضیان علاوه بر مراجعه حضوری به کاروانهای مجاز، می توانند بصورت غیر حضوری نیز نسبت به انجام مراحل ثبت نام اقدام نمایند که بدین ترتیب ثبت نام به دو روش حضوری و غیر حضوری و با در نظر گرفتن نکات ذیل، انجام خواهد پذیرفت:

§ با آغاز زمان پذیرش (8 صبح روز 17/01/91 )سیستم ثبت نام فعال شده و کلیه متقاضیان می توانند از طریق اینترنت و یا مراجعه حضوری نسبت به ثبت نام در کاروانهای اعلام شده اقدام نمایند .

§ متقاضیانی که از طریق اینترنت موفق به ثبت نام شدند، سریعاً با در دست داشتن مدارک به کاروان مورد نظر در آن شهرستان مراجعه تا کاروان نسبت به قطعی نمودن ثبت نام اقدام نماید، درصورت عدم مراجعه ظرف مدت72 ساعت ، نام آنها به صورت سیستمی ومکانیزه حذف خواهد شد.

§ با توجه به اینکه فقط امکان انتخاب یک کاروان از سوی متقاضیان وجود دارد ، لذا پیشنهاد می شود شهروندان عزیز چند کاروان را به ترتیب اولویت پیش بینی و مدنظر داشته باشند تا چنانچه در مرحله اول، انتخاب مورد نظر آنان میسر نشد، نسبت به انتخاب های بعدی اقدام نمایند.

روش اول: مراجعه حضوری متقاضی به کاروان

در این روش، شخص متقاضی با در دست داشتن مدارک لازم ضمن مراجعه مستقیم به مدیران کاروان های ذکر شده در این اطلاعیه، نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نمایند.

روش دوم: غیرحضوری( رزرو اینترنتی توسط متقاضی)

با مراجعه مستقیم متقاضی به آدرس ذیل قابل انجام خواهد بود:

Http://haj91.haj.ir

لازم به ذکر است بعد از ورود متقاضی به سایت مربوطه،ثبت نام در سه مرحله انجام خواهد شد.

الف-اعتبار سنجی:با ورود اطلاعات قبض ودیعه گذاری اولیه و با کلیک بر روی محل مشخص شده، سامانه بصورت خودکار اطلاعات قبض را کنترل می نماید.

ب- ثبت نام اولیه در کاروان: پس از تایید قبض ،امکان انتخاب کاروان مورد نظر از فهرست ارائه شده برای متقاضی و همراهانی که می خواهند در یک کاروان قرار گیرند وجود خواهد داشت.

ج- در آخرین مرحله ، کد پیگیری که دقیقا کد ملی شخص خواهد بود برای متقاضی و هر یک از همراهان وی ارائه می گردد.

تذکر مهم : با توجه به اینکه ظرفیت کاروانها ی تعیین شده بر اساس زائرین ثبت نامی هر شهرستان در بانک ملی میباشد لذا افراد غیر ساکن در آن شهرستان که ثبت نامی آن شهر نیستند از ثبت نام در آن کاروانها خودداری نمایند

5- هزینه تشرف :

با توجه به اینکه مبلغ دریافت شده در ثبت نام اولیه بانک به صورت علی الحساب می باشد، بنابراین هزینه قطعی سفر بر مبنای مخارجی که محاسبه و اعلام شده است ، طی قبوض بانکی ویژه حج تمتع سال 1391 می بایست توسط زائران محترم به حساب های مربوطه واریز شود. متقاضیان محترم علاوه بر پرداخت هزینه مابه التفاوت به بانک ملی و دریافت قبض مخصوص هزینه سفر حج تمتع ، می بایست هزینه های تکلیفی همچون آموزش، روادید و هزینه دفتر که مبلغ 380000 ریال می باشد را به حساب مدیر کاروان واریز نمایند. از این رو دریافت هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان مجوزی ندارد . ضمناً پرداخت عوارض خروج از کشور بر عهده زائر خواهد بود.

تذکرات مربوطه:

1- هزینه ونحوه دریافت وجوه قربانی زائران محترم پس از توافق با بانک توسعه اسلامی و نهائی شدن قیمت آن ، از طریق مدیر کاروان اعلام خواهد گردید.

2- بر اساس دستورالعمل سازمان حج وزیارت برای هزینه های شخصی از قبیل ( تهیه چمدان پتو و ...) در یکی از جلسات آموزشی مدیر کاروان می بایست با همکاری و همفکری سه نفر از منتخبین زائرین محترم اقدام به تهیه ملزومات سفر نماید و نظارت بر اینگونه هزینه ها به عهده سه نفر نماینده زائرین خواهد بود .

3- هزینه مسکن هر زائر به تفکیک در مدینه منوره و مکه معظمه بر مبنای وضعیت ساختمان و منطقه ای که در آن سکونت خواهد داشت محاسبه و تعیین گردیده است . لذا یکی از دلایل مهم تفاوت پرداختی در سر جمع هزینه های زائرین ، مکان اقامت آنان در هر یک از دو شهر مذکور می باشد .

6- گذرنامه :

امسال نیز همچون سنوات قبل برای تشرف به حج تمتع از گذرنامه بین المللی انفرادی استفاده خواهد شد لذا متقاضیان واجد شرایط لازم است در صورت عدم دارا بودن گذرنامه بین المللی و همچنین کسانیکه دارای گذرنامه با تاریخ اعتبار کمتر از 31 فروردین 1392 می باشند از هم اکنون نسبت به اخذ گذرنامه جدید اقدام فرمایند

7- تذکرات عمومی :

1- با توجه به ضرورت شرکت متقاضیان محترم در جلسات متعدد آموزشی توجیهی و دیگر هماهنگیهای لازم با کاروان که مستلزم رفت وآمد است توصیه می نماید نسبت به ذخیره جا در نزدیک ترین کاروان مورد نظر در شهر و محل سکونت خود اقدام کنند.

2- ازکلیه خواهران محترمه انتظار دارد در تمامی طول این سفر روحانی خصوصا زیارت مزار شریف پیامبر اعظم(ص)،فاطمه اطهر(س) وائمه مظلوم بقیع (صلوات الله علیهم اجمعین)با رعایت پوشش کامل اسلامی خود بعنوان الگو رفتار نمایند.بدیهی است مدیران کاروان در هنگام پذیرش زائران گرامی نیز این مهم را مورد توجه قرار خواهند داد.

مدیریت حج وزیارت خوزستان