تبلیغات
کاروان حج20003-اهواز - .
دوشنبه 29 خرداد 1391

.

   نوشته شده توسط: کاروان حج سید علی سیدی    

 

سلام بر مهدی

                                             فرض کن که حضرت مهدی میهمان تو گردد 

ظاهرت هست چنان که خجالت نکشی                  باطنت هست پسندیده   صاحب نظری

خانه ات لایق اوهست که میهمان گردد                     لقمه ات درخور اوهست که نزدش ببری

پول بی شبهه زهمه دارائی ات                                داری آنقدرکه یک هدیه برایش بخری

حاضری گوشی همراه تورا چک بکند                        باچنین شرط که در حافظه دستی نبری

واقفی بر عمل خویش تو بیش از دگران                   می توان گفت تورا شیعه اثنی عشری

                                       التماس دعا.....خادم شما

ای خدا برایت مهمان آمده , مستمندی بر سرایت آمده

کن نظر امشب گدایت آمده , عبد سر تا پا خطایت آمده

کاهلم یارب به هنگام نماز , بگذر از من ساده از راه نماز

این دل وحشی نشد رام نماز , باده نوشم کی از جام نماز

من اسیر درد شهوت گشته ام , من اسیر گردش و غم گشته ام

من اسیر مال و ثروت گشته ام , دور از عشق شهادت گشته ام

بار الهی کی خدایی میشوم , بهر مهدی کی فدایی میشوم

التماس دعا از همه دوستان در این ماه با برکت