تبلیغات
کاروان حج20003-اهواز - حدیث حج
جمعه 23 تیر 1391

حدیث حج

   نوشته شده توسط: کاروان حج سید علی سیدی    

نام هاى مکّه
قـرآن
«همانا نخستین خانه اى که براى مردم نهاده شد، همان است که در بکّه است، فرخنده و هدایت براى جهانیان است».
«و این کتابى است فرخنده که نازلش کردیم، تصدیق کننده آن چه پیش روى آن است و تا بیم دهى (مردمِ) امّ القرى را و کسانى را که اطراف آنند. و کسانى که به آخرت ایمان دارند به این (کتاب) هم ایمان دارند و نسبت به نمازشان مراقب و نگهدارند».
«و اوست آن که دست هاى آنان (مشرکان) را از شما بازداشت و دست هاى شما را از آنان در وادى مکّه، پس از آن که بر آنان پیروزتان ساخت (بازداشت) و خداوند به آن چه مى کنید، بیناست».

حدیـث
1 ـ امام على علیه السّلام
ـ در پاسخ مردى از شامیان که پرسید: «چرا مکّه را «امّ القرى» نامیده اند؟» ـ : زیرا زمین از زیر آن گسترده شده ست .

ـ امام على علیه السّلام ـ در پاسخ کسى که پرسید: «جایگاه مکّه نسبت به بکّه چیست؟» ـ :
مکّه، اطراف حرم است و بکّه جاى خانه خدا (کعبه) است.
پرسید: چرا «مکّه» نامیده شده است؟
فرمود: چون خداوند متعال، زمین را از زیر این شهر گسترده است.
پرسید: پس چرا «بکّه» نامیده شده است؟
فرمود: چون که این شهر، چشم جبّاران وگنهکاران را گریانده است.

ـ امام باقر علیه السّلام : بکّه جایگاه خانه خداست و مکّه، حرم است و این همان سخن خداوند است «هر کس واردشود، ایمن است».

حدیـث

فضیلت مسجد الحرام

1 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله : محترم ترین، محبوبترین و گرامى ترین مساجد نزد خداوند، مسجد الحرام است.

2 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله : برترى مسجد الحرام بر مسجد من، همچون برترى مسجد من بر مساجد دیگر است.

3 ـ ابوذر: به رسول خدا گفتم: «کدام مسجد، اوّل بنا نهاده شده است؟» فرمود: «مسجد الحرام». گفتم: «سپس کدام؟» فرمود: «مسجد الأقصى». گفتم: «فاصله میان این دو چه مقدار بود؟» فرمود: «چهل سال». سپس فرمود: هر کجا که نماز تو را دریافت (و وقت آن رسید) نماز بخوان، زمین براى تو مسجد است.

4 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله : بار نمى بندند مگر به سوى سه مسجد: مسجد الحرام، مسجد من و مسجد الأقصى.

5 ـ امام على علیه السّلام : چهار مکان است که از قصرهاى بهشتى در دنیاست: مسجد الحرام، مسجد پیامبر، مسجد بیت المقدس و مسجد کوفه.

6 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله :
مکّه شهرى است که خداوند، آن را و حرمتش را بزرگ داشته است. مکّه را هزار سال پیش از آن که چیزى از زمین را بیافریند آفرید و آن را پُر از فرشتگان قرار داد و مدینه را به بیت المقدس وصل کرد. آنگاه پس از هزار سال، در یک آفرینش، همه زمین را آفرید.

7 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله : خداوند از هر چه آفریده است، برگزیده اى دارد ... امّا برگزیده او از سرزمینها مکّه، مدینه و بیت المقدّس است.


8 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله ـ خطاب به مکّه ـ : من مى دانم که تو حرم امن خدایى و نزد خدا محبوب ترین شهرهایى.

9 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله : در حَزْوَره (جایى در بازار مکّه) ایستاده بود ـ : به خدا سوگند تو بهترین زمین خدا و محبوب ترین سرزمین نزد خداى بزرگى و اگر نبود اینکه مرا از تو بیرون کردند، بیرون نمى رفتم.

10 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله ـ خطاب به مکّه ـ : چه شهر پاکى! و چه قدر نزد من محبوبى! اگر نبود که قوم من مرا از تو بیرون کردند، در جایى جز تو ساکن نمى شدم.

11 ـ امام باقر علیه السّلام : کسى که در مکّه بخوابد، همچون کسى است که در شهرهاى دیگر به تهجّد و شب زنده دارى پردازد.