تبلیغات
کاروان حج20003-اهواز - سلام برمهدی
پنجشنبه 26 مرداد 1391

سلام برمهدی

   نوشته شده توسط: کاروان حج سید علی سیدی    

سلام بر مهدی

                                             فرض کن که حضرت مهدی میهمان تو گردد 

ظاهرت هست چنان که خجالت نکشی                  باطنت هست پسندیده   صاحب نظری

خانه ات لایق اوهست که میهمان گردد                     لقمه ات درخور اوهست که نزدش ببری

پول بی شبهه زهمه دارائی ات                                داری آنقدرکه یک هدیه برایش بخری

حاضری گوشی همراه تورا چک بکند                        باچنین شرط که در حافظه دستی نبری

واقفی بر عمل خویش تو بیش از دگران                   می توان گفت تورا شیغه اثنی عشری

                                       التماس دعا.....خادم شما