تبلیغات
کاروان حج20003-اهواز - فرهنگ لغات حج
یکشنبه 13 بهمن 1392

فرهنگ لغات حج

   نوشته شده توسط: کاروان حج سید علی سیدی    

لبیك، تلبیه:  قبول امر خداوند سبحان (قبول میكنم امر تو را اطاعت كنم).                               

 محْرم: كسی كه در حال احرام عمره یا حج است.

مكه :  مهمترین شهر عربستان و اولین نقطه تشكیل شده در كره خاك (ام القری).

حرم (گرداگرد خانه كعبه را حرم گویند).

كعبه:  یا خانه خدا، خانه‌ای چهارگوش به شكل مكعب غیر منتظم در وسط مسجدالحرام .

لبیك، تلبیه:  قبول امر خداوند سبحان (قبول میكنم امر تو را اطاعت كنم).                               

 محْرم: كسی كه در حال احرام عمره یا حج است.

مكه :  مهمترین شهر عربستان و اولین نقطه تشكیل شده در كره خاك (ام القری).

حرم (گرداگرد خانه كعبه را حرم گویند).

كعبه:  یا خانه خدا، خانه‌ای چهارگوش به شكل مكعب غیر منتظم در وسط مسجدالحرام .

حجرالاسود: سنگ سیاه رنگ كه آغاز طواف و ختم طواف از این نقطه می‌باشد.

 طواف :  دور زدن یا گرد چیزی گشتن .

نماز طواف:  دو ركعت نماز كه در مراسم حج و عمره پس از طواف خوانده میشود.

مقام ابراهیم:  در فاصه 13 متری مقابل درب كعبه بنایی با قبه‌ای كوچك و طلایی رنگ در درون این سنگی است كه جای پایی در آن وجود دارد و منسوب به جای پای حضرت ابراهیم (ع) است.

حجر اسماعیل:  دیوار قوسی شكل نیم دایره در كنار كعبه و محل دفن اسماعیل، هاجر و70 پیامبر می‌باشد.

زمزم:  نام چاهی  است در مسجدالحرام تا فاصله 25 متری كه حاجیان جهت تبرك از آن آب می‌نوشند.

صفا:  نام كوهی بلند كه بین كعبه و صخره مروه قرار دارد.

مروه:  صخره‌ای بین كعبه و صفا كه حجاج بین آن سعی می‌كنند.

مسعی:  مسافت بین كوه صفا و مروه كه 420 متر می‌باشد.

هروله:  تلاش یا حركت تند از راه رفتن كه برای مردان مستحب است (فاصله بین دو چراغ سبز در مسعی).

تقصیر:  كوتاه كردن قدری از مو یا ناخن یا هر دو.

ركن:  هر یك از چهار كوچه كعبه را ركن گویند و هر كدام یك اسم دارد ركن حجرالاسود- ركن یمانی – ركن شامی- ركن عراقی.

شاذروان:  جزیی از دیوار كعبه كه در قسمت تحتانی آن به صورت شیب دار قرار دارد.

شوط:  یك بار گردش و حركت از محلی تا محلی دیگر (دور كعبه).

عرفات:  صحرایی و سیع است در نزدیكی مكه كه جزء ركن حج می‌باشد و در روز عرفه موقف حجاج است. (جزء وقوف)

مشعر:  سرزمینی پهناور در میان منی و عرفات. (جزء وقوف).

منی:  سرزمینی پهناور بین مكه و مشعر الحرام.

رمی جمرات:  نام سه موضع در وادی منا بنام جمره اول – جمره وسط و جمره عقبه.

حلق:  تراشیدن سر در منی و جزء مناسك حج تمتع می‌باشد.

قربانی:  كشتن (ذبح) گوسفند در روز عید قربان را هدی می‌گویند.

بیتوته:  شب ماندن در جایی (بیتوته منی) وقوف در منی.

وقوف:  ایستادن در محل‌های خاص (عرفات، منی، مشعرالحرام).

ملتزم :  فاصله حجرالاسود تا درب كعبه

مستجار:  محلی كه در پشت درب كعبه نزدیك ركن یمانی