تبلیغات
کاروان حج20003-اهواز - پخش برنامه روضه رضوان (ویژه زائران حج تمتع سال جاری)

پخش برنامه روضه رضوان روز جمعه مورخ 23/02/1390 ساعت 19:50 از شبکه دوم سیما(ویژه زائران حج تمتع سال جاری)